Εμπειρία

 • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (4 ΕΤΗ)
 • ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (6 ΜΗΝΕΣ)
 • ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΩΝ / ΠΑΙΔΙΩΝ
 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
 • ΠΑΙΔΟ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ / ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ
 • ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ / ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ (2 ΕΤΗ)
 • ΠΑIΔΟ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ/ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟ
 • ΠΑΙΔΟ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
 • ΠΑΙΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
 • ΠΑΙΔΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
 • ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (APLS)
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (5 ΕΤΗ)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (7 ΜΗΝΕΣ)

 

210 53 23 053
697 44 52 974